Ochrana osobních údajú

I.

Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je: Obchodní jméno: ROSES KINGDOM s.r.o.

Adresa: Levočská 6118/19, 08001

IČO: 52 285 308 (dále jen: „provozovatel“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou

adresa: Levočská 6118/19, 08001, Prešov

email: roseskingdom@roseskingdom.sk

telefon: +421 948 005 265

Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit,

zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.

Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 7 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy:

Obchodní jméno: Zásilkovna s. r. o.

Adresa: Muchovo náměstí 3624/8, 851 01, Bratislava

IČ: 48136999

Obchodní jméno: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Adresa: Technická 7, 821 04, Bratislava

IČ: 35834498

Obchodní jméno: NEOSHIP s.r.o.

Adresa: Místní průmysl 1247, 029 01, Námestovo

IČ: 50 286 820

Obchodní jméno: GLS General Logistics Sytems Slovakia s.r.o.

Adresa: Budča 1039, 962 33, Budča

IČ: 36 624 942

Obchodní jméno: Slovak Parcel Service s.r.o.

Adresa: Senecká cesta 1900/28, Ivanka u Dunaje

IČ: 31 329 217

zajišťující bankovní a platební služby eshopu a společnosti:

Obchodní jméno: Československá obchodní banka a.s.

Adresa: Žižková 11, 811 02, Bratislava

IČ: 36 854 140

Obchodní jméno: Pay Solutions, a.s.

Adresa: Liščí údolí 119, 841 04 Bratislava

IČ: 47 866 233

Obchodní jméno: GOPAY s.r.o.

Adresa: Planá 67, 370 01, České Budějovice, Česká republika

IČ: 26 046768

Obchodní jméno: Tatra banka, a.s.

Adresa: Hodžovo náměstí 3 811 06 Bratislava 1

IČ: 00686930

zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu:

-Wordpress

Obchodní jméno: WebSupport s.r.o.

Adresa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

IČ: 36 421 928

zajišťující marketingové služby:

Obchodní jméno: MailerLite Limited

Adresa: Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Dublin

IČ DPH: IE3748416JH

Obchodní jméno: Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland

Adresa: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland

IČ DPH: IE 6388047V

Obchodní jméno: Facebook Ireland Limited

Adresa: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour

Dublin 2, Ireland

IČ DPH: IE9692928F

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v Zákoně máte

právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,

právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,

právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,

právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,

právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v článku. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: a. SSL certifikát na stránkách internetového obchodu, kde jsou uváděny osobní údaje.

b. Šifrování dat použitých pro autorizaci osoby využívající funkce internetového obchodu.

c. Přístup k účtu jen po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.

Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni/obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30.7.2019.

Nákupní košík
0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnýZpět do obchodu